מהי המהפכה הרוחנית והאמונית שעשה הרה"ג הרב ציון לוי זצ"ל מכוח שיטתו של רבו - מרן הרב עוזיאל זצוק"ל ?

מהי המהפכה הרוחנית והאמונית שעשה הרה"ג הרב ציון לוי זצ"ל רבה של פנמה ותלמידו של מרן הרב בן-ציון מאיר חי עזיאל זצוק"ל - מכוח שיטתו של מרן הרב עוזיאל זצוק"ל ?

בשו"ת "דברות אליהו"(לראב"ד ירושלים, הרה"ג ר' אליהו אברגי'ל שליט"א) ח"ח סי' כב, כתובה השאלה הבאה :

"שאלה : רב שהוא מורה צדק בק"ק איטליה אשר מקרב יהודים לקהילה ובעיקר בשבתות וחגים, אולם, יודע הוא שזה יעשה כאשר הם יחללו שבת, האם להמשיך את הדבר?".

זאת אומרת, הוא יודע שבאיטליה שחלק מהקהילה יבואו עם רכב לתפילה בשבת.

מפה נגיע לסיפור מדהים על הרב ציון לוי זכר צדיק לברכה, היה הרב הראשי של פנמה, הוא היה מהתלמידים הצעירים של מרן הרב עוזיאל זצוק"ל, גדול הראשונים לציון בכל הדורות, והוא הגיע לפנמה ולא היה לו מניין אפילו, וחלק גדול לא קטן באו לבית הכנסת עם רכב בשבת והוא לא אמר כלום, התעלם לחלוטין, הם חיכו שהוא יגיב, יגיד משהו, ירמוז, בדרשה ירמוז - יעקוץ, והוא כלום כלום כלום לא אמר.

תלמיד של מרן הרב עוזיאל - הרב ציון לוי.

קשה לי להבין למה הוא לא פעל הרבה להנחיל את תורתו ומורשתו, לא מבין את זה.

מרן הרב עוזיאל שלח אותו להיות רב בפנמה, והסמיך אותו.

וברבות הימים, אותה קהילה של הרב ציון לוי בפנמה נהפכה להיות מגדולי התורמים של רוב הישיבות בארץ, אנשים שהגיעו בהתחלה לבית הכנסת ונסעו ברכב.

יש על הרב ציון לוי זצ"ל סיפורים מופלאים..

הוא היה עוסק בבוררות, בין אנשים עשירים גדולים, ובסוף היו רוצים לשלם לו סכומים עבור הבוררות, סכומי עתק, 100 אלף דולר, 200 אלך דולר.

היו שואלים אותו, הרב מה התשלום?

אז היו כותבים סכום מאוד גדול..

הרב היה לוקח את הצ'יק קורע אותו אומר להם מה שאני רוצה זה שתלכו לבית הכנסת הזה והזה וכמה אתה יכול? ומה אתה יכול?

כל אחד, והוא גם לא היה כופה, אלא שאל בנועם כמה אתה יכול? אתה יכול ככה, זה התשלום.

הרב קיבל 100 אלף דולר ביד וקורע אותם, לא יודע איזה סכומים בדיוק אבל היו סכומים גדולים מאוד, יש עליו סיפורים מופלאים.

היום הקהילה שלו, כלומר, הוא נפטר לפני מספר שנים, והקהילה שלו היא מגדולי התורמים של הקמת של ישיבות ובתי כנסת בניינים בארץ לאורכה ולרחבה.


מה הרב ציון לוי זצ"ל למד ממרן הרב עוזיאל זצ"ל ?


יש תשובה מדהימה של הרב במהדורה הישנה זה חלק ג' ובמהדורה החדשה זה חושן משפט חלק ד', הרב אומר שכל הדברים התקיפים שאמרו חכמינו זכרונם לברכה.

 לא דברים שהם דאורייתא אלא דברים שהם מדרבנן, מחלל שבת הוא גוי, וכל הדברים האלה, הרב אומר, תדע לך כל המטרה של הדברים התקיפים האלה זה לקרב ולא לרחק.


מה זאת אומרת לקרב? הרי אתה אומר לו שלא יצטרף למניין או משהו דומה.


אומר הרב לא הבנת את העניין, כל מה שחכמים אמרו זה כשיש לך קהל גדול של שומרי תורה ומצוות ויש לך מדי פעם כאלה שזזים ימינה, שמאלה, שאתה קצת משתמש איתם בתקיפות, ומה זה גורם להם? רצון להתקרב ולהיות חלק מהקהילה.

זו המטרה היחידה.


התורה, "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום", והמטרה, העליונה, של הדברים התקיפים היא לקרב ולבנות ולא להרוס ולהרחיק.

כמובן, יש לכך המון פרטים והרב אומר את העיקרון(הכלל) הגדול. 


במקום שזה לא מתקיים אלא עושה את הפעולה ההפוכה, לא על זה דיברו חכמים.


זה דבר מדהים, הסברא הזו של מרן הרב עוזיאל.


תלמיד שלו מגיע לפנמה(הרב ציון לוי זצ"ל) והוא עושה שם מהפכה מכוח השיטה הזו.


{כל הזכויות שמורות לגאון הרב משה אלחרר שליט"א, אין להעתיק, לצלם וכו' ללא אישור מפורש ובכתב וחובה לציין בשיעור אם אתם מביאים דברים ממאמר זה או אחרים של הרב שהמקור של החידוש והלימוד הוא הרב משה אלחרר רבה של שלומי}

 (תמונה של מרן הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל - שייכת לגאון הרב משה אלחרר שליט"א ויש איסור להשתמש בה ללא אישור מפורש ובכתב)

(תמונה של הרב ציון לוי זצ"ל - מקור אתר - WIKIWAND)