הסכם אוסלו ומכתבו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל אודות הפסק שלו 'שטחים תמורת שלום'

תשובת הרב עובדיה יוסף זצ"ל בנוגע להסכם אוסלו (מתוך ספר 'נחלת יעקב' לרב יעקב זיסברג שליט"א תשס"ה, עמוד 434) :

"אל כבוד יקירנו אחינו בית ישראל תושבי יש"ע ה' עליהם יחיו,

שלומכם ישגא לעד.

ברצוני להבהיר את עמדתי בעניין יש"ע. 

לא פעם הסברתי מכבר, כי פסק ההלכה אשר אני נתתי בזמנו "שטחים תמורת שלום" אינו תקף כלל לרגל המצב הנוכחי.

אני התכוונתי אך ורק לשלום אמת, ובו ירושלים וסביבותיה ישכנו לבטח, בשלום ובשלווה, אולם עתה עינינו רואות וכלות כי אדרבה מסירת שטחים מארצנו הקדושה גורמת לסכנת נפשות.

 לא לשלום כזה ייחלנו ולא לנער הזה התפללנו.

 לפיכך הסכם אוסלו בטל ומבוטל. 

כי אני שלום וכי אדבר המה למלחמה.

ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים.

והנני מברך אתכם בכל לב ונפש. יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. 

ה' ישמור צאתכם ובואכם לחיים טובים ולשלום, מעתה ועד עולם. בימיכם ובימינו תוושע יהודה וישראל ישכון לבטח.

ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד.

באהבה רבה

דורש שלומכם וטובתכם בלב ונפש

עובדיה יוסף".

השנה זה 30 שנה להסכם אוסלו. היום כולם מבינים, בשמאל ובימין, שזה אסון גדול מאוד מאוד הסיפור של הסכמי אוסלו.

בזמנו הרב עובדיה יוסף זצ"ל כתב שמותר לתת שטחים בעד שלום.

הרב כותב פה במכתב שמה שכתב אז בזמנו בנוגע להסכם אוסלו זה טעות.

הרב אומר אני מבין שאין שלום, אני מבין מכך שהיו 1300 הרוגים מכל הנשקים שהעבירו. מעולם לא היה ירי אחד מעזה לכיוון ישראל לפני הסכם אוסלו. אז הרב אומר, טעיתי, אני התכוונתי אך ורק לשלום אמת. כמובן כולם ידעו וכולם הבינו שאף אחד לא התכוון לשלום אמיתי. עראפת היה ביוהנסבורג והוא אמר ההסכם הזה שחתמתי זה כמו הסכם חודייבא, הסכם שכשאתה חלש תחתום עליו וכשאתה חזק תגיד אני לא התכוונתי.


הרב משה אלחרר,

רב עיה"ק שלומי ת"ו