איך דברי רבנו ה'חסד לאברהם' מפריכים את כל התפיסה האנטי ציונית בלשון המעטה של ה"ויואל משה" ?

מתוך שיעור שניתן בכ' בסיון תשפ"ג בשם "בין מבט פנימי למבט חיצוני" 

"ודע, שכל(!) מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק(!)" (דברי ה'חסד לאברהם', מעין ג, נהר יב)

מחבר הספר ה"חסד לאברהם", רבי אברהם אזולאי ע"ה, חי לפני כ400 שנה היה תלמידו של הרמ"ק - רבי משה קורדיברו ע"ה, רבו של רבנו האריז"ל בתחילת דרכו ומחבר הפירוש הראשון על הזהר הקדוש בשם "אור יקר", רבי אברהם אזולאי היה תלמידו דרך הספרים הוא לא ראה אותו ממש.רבי אברהם היה מהעיר פאס שבמרוקו הגיע לקריית ארבע בחברון ובשלב מסוים הגיעו אליו כתביו של הרמ"ק.
רבי אברהם כותב פסקאות פסקאות את תורתו של הרמ"ק, הרמ"ק כתב המון ספרים(אור יקר, פרדס רימונים ועוד).
 אומר ה'חסד לאברהם' בהקדמה שתדע שכל מה שהוא כותב ולא מצויין המקור, המקור הוא מהרמ"ק ולא צריך לחזור על כך כל שורה ושורה, אלא, כל תורתי היא מהרב משה קורדיברו.


הסבר דבריו:
"ודע שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק, גם שאינם צדיקים כפי הנראה".

התחלנו את השיעור עם הדגשת ההבדל בין 'חיצוניות' לבין 'פנימיות' ראינו שהמרגלים בחיצוניות גדולים, בפנימיות רדפו כבוד והפילו את כל ישראל, רחב - בחיצוניות - נורא ואיום, בפנימיות - דברים גדולים קרו בזכותה.
חיצוניות ופנימיות זה אחד מהדברים המרכזיים בדור שלנו, להבדיל בין חיצוניות לפנימיות.
כמובן שבעניינים הלכתיים צריך לראות ולבחון לפי העיניים "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות",
אבל צריך להבדיל ולדעת ולהתבונן במהות הפנימית שבכל דבר, מה המניע הפנימי, מה התופעות הפנימיות שקורות בעולם ובעם ישראל.
"ודע שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק, גם שאינם צדיקים כפי הנראה" זאת אומרת יכול להיות הרבה אנשים שהם בארץ ישראל
והם צדיקים גדולים אבל אם אתה מסתכל על המראה החיצוני, מה נראה לך? שהם לא צדיקים.
הדברים הללו בנויים על דברי הרב משה קורדיברו.
זה נושא גדול מאוד שצריך להראות את כל המקורות והראיות.
עכשיו אנחנו לומדים את זה בכמה דקות.


אומר הרב ראייה לדבריו :
 "שאם לא היה צדיק היה מקיא אותו הארץ כדכתיב ותקיא הארץ את יושביה וכיון שאינה מקיא אותו בודאי נקרא צדיק אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע" - זאת אומרת אומר ה"חסד לאברהם" לפני 400 שנה, יהיו לך הרבה אנשים שנראים לך בחזקת רשעים אבל הם צדיקים.
אם הפסקה הזו נכונה, ברור שהיא נכונה, זה החסד לאברהם לפני 400 שנה תלמיד של הרמ"ק ורבו של האריז"ל בתורת הקבלה, 
היא מפילה את -כל- התורה של סאטמר.


דברי ה'חסד לאברהם' מפילים את כל התפיסה והגישה של סאטמר.
למה?
מה אומר האדמו"ר מסאטמר?
האדמו"ר מסאטמר אומר - הכל פה ייחרב, למה?
 כי אתה רואה כל מיני אנשים שאינם צדיקים באופן הפשוט של המילה עושים כל מיני דברים ולכן אין סיכוי..
אבל אם אתה בא ואומר כל מי שבונה את הארץ, לא סליחה, ה'חסד לאברהם' לפני 400 שנה לא אומר מי שבונה,

 אלא הוא אומר : "דע שכל(!) מי שדר בארץ נקרא צדיק... אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע".

קודם כל כעובדה : הרבה חכמים הביאו את ה'חסד לאברהם' הנ"ל.
זאת אומרת, שהדברים הללו לא רק נסמכים על דברי הרמ"ק שהיה רבו של רבנו האריז"ל שלמד מפי אליהו הנביא וכו וכו וכו.


הרבה חכמים הביאו את ה'חסד לאברהם' הנ"ל חלקם הסבירו וחלקם לא כל כך הסבירו.

צריכים להקדיש כמה שעות רק לפסקה הזאת.
כעת אנחנו רק לוקחים את זה כדי לעשות השוואה בפרשה בין המרגלים לבין רחב, בין הפרשה ובין ההפטרה.


בספר "שער החצר" לרב דוד ן' שמעון ע"ה, הרב צוף דב"ש(רבי דוד בן שמעון), ראב"ד ומקים העדה המערבית בירושלים, ראשון היוצאים מחומות ירושלים ופורץ הדרך לבניית ירושלים החדשה.ורבו של הרב אהרון שלוש זצ"ל שהוא ראשון היוצאים מחומות יפו וסולל הדרך לבניית תל אביב ומרכז הארץ.


הספר "שער החצר" נדפס לראשונה *בעילום שמו בשנת תרכ"ב(1862) לפני 161 שנים.

הרב בכוונה לא כתב את שמו.
"שער החצר" זה ספר שהוא 613 שבחים והבדלים בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל.
הרב העלים את שמו והתגלה אחר כך בכל מיני דרכים מי המחבר, הוא לא רצה שיכתבו את שמו, הספר עוסק ב613 שבחים על ארץ ישראל לכן הרב בן שמעון ע"ה כיוון ורצה שלא יתעסקו בו באופן אישי מי המחבר אלא תתעסקו עם הספר ועם ארץ ישראל זה העיקר.


בסי' כ' ב"שער החצר" הרב מביא את דברי ה'חסד לאברהם' :

"ודע שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדיק, גם שאינם צדיקים כפי הנראה, שאם לא היה צדיק היה מקיא אותו הארץ, כדכתיב ותקיא הארץ את יושביה, וכיון שאינה מקיא אותו בודאי נקרא צדיק אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע.."
וכותב ש"עד כאן דברי ה'חסד לאברהם'".
ולאחר מכן הרב מביא כל מיני ראיות.


הרב עובדיה הדאיה זצ"ל ראש ישיבת המקובלים ק"ק בית - אל מסביר את דברי ה'חסד לאברהם :

"ובפרט ששמעתי מעטרת ראשי אדוני אבי ורבי זכר צדיק לברכה(הרב שלום הדאיה זצ"ל, הוספת העורך)

 כי כל העולים עתה לארץ ישראל בשם חיבת ארץ ישראל הרי בזה מתקנים עוון המרגלים שהוציאו דיבה על ארץ ישראל 

והרי תיקון עון זה יש בו כדי שלא תקיא אותו הארץ ולהתייחס ביחס צדיק".
הסבר דבריו:

מה אומר הרב? אתה רוצה להבין איך זה יכול להיות ש'החסד לאברהם' אומר ש"כל הדר בארץ ישראל נקרא צדיק.. אף על פי שהוא נראה בחזקת רשע"(מעין ג, נהר יב) - למרות שנראה לך כלפי חוץ שהוא בחזקת רשע.

הרב הדאיה ע"ה אומר, אם נשים על כף המאזניים,

 מה החטא הכי גדול בהיסטוריה?

- חטא המרגלים ש"וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו".

כל מי שבונה היום בית בארץ ישראל, או שיש לו שדה, שנלחם בארץ ישראל בשביל עם ישראל הוא בעצם מתקן את החטא הכי חמור בהיסטוריה.

ורק הדבר הזה של תיקון החטא הכי גדול בהיסטוריה זה עצמו נותן לו מדרגה של צדיק(!).


כפי שאמרנו הפסקה הזו ב'חסד לאברהם' לפני 400 שנה סותרות לגמרי לגמרי את דברי האדמו"ר מסאטמר ה'ויואל משה'.

אז מה הוא עושה איתה? איך הוא מתייחס אליה?

בשנת תשכ"א יצאה המהדורה השנייה של ספרו.

למה חשוב לשים לב בין המהדורות?

כי במהדורה השנייה הביאו רק חלק מדבריו על 'החסד לאברהם' לפני 400 שנה, לא את הכל, ומדוע? תבינו לבד.

ב'ויואל משה' זה עמוד של"ט בדפי המקורות של הרב שליט"א זה עמוד 86.

הטענה של האדמו"ר מסאטמר(שהרבה נסמכים עליו והוא ממנהיגי הזרם האנטי ציוני כלפי המדינה הקדושה = מדינת ישראל)

 היא שחלק גדול מהבניין של ארץ ישראל נעשה ע"י אנשים שהם אינם שומרים תורה ומצות - הכל ייחרב.

ביחס לדברי ה'חסד לאברהם' הוא אומר: "ובחזרתי בא לידי ספר 'חסד לאברהם' כולו כתב יד שהיה של הרמ"ז ומצאתי בו כפלי כפליים מההגאון הנזכר והעניין הוא כי הספר הזה הועתק כמה פעמים מסופרים שונים מעיירות שונות מה שרוב העתקות של סופרים בורים ופוחזים החליפו שינו השמיטו השחיתו.."

בקיצור, מה אומר הרב? שלא יכול להיות שאין טעות בגרסאות.

המשך דבריו : "ועל כן חשבתי שבמקום שאנו רואים בו דבר תמוהה כל כך ובטח מאותם מקומות שעל ידי סיבת המעתיקים כוסו פניו חרולי הטעויות בחסר ויתיר בחילוף כמו שהעיד על זה הרב החיד"א".

ז"א אומר הרב שלא יכול להיות שאין בדברים הללו טעות והדברים לא יצאו תחת ידי ה'חסד לאברהם'.

הלכתי לספרייה הלאומית בירושלים ובדקתי את כל כתבי היד של 'החסד לאברהם' ובכל כתבי היד כתוב בדיוק מה שיש היום בספר המודפס ובשאר הכתבים של החכמים שמציינים אותו(שער החצר, הרב עובדיה הדאיה ועוד)הספרייה הלאומית כל כתב יד חשוב שיש היא קונה אותו.

מה עשיתי ?

הלכתי לספרייה הלאומית בירושלים בשנת תשמ"ט לפני 34 שנים ו-בכל כתבי היד של 'החסד לאברהם' כתבו ב-ד-י-ו-ק כפי שכתוב כאן.


{כל הזכויות שמורות לגאון הרב משה אלחרר שליט"א, אין להעתיק, לצלם וכו' ללא אישור מפורש ובכתב וחובה לציין בשיעור אם אתם מביאים דברים ממאמר זה או אחרים של הרב שהמקור של החידוש והלימוד הוא הרב משה אלחרר רבה של שלומי}


{תמונה של הרבי מסאטמר מתוך אתר 'ויקיפדיה'}
{תמונה של ספר "חסד לאברהם" מתוך LEHMANANNS}
{הציור של הגאון הרב עובדיה הדאיה זצוק"ל - שייך לגאון הרב משה אלחרר שליט"א}