רוֹצִים לִשְׁלֹחַ שְׁאֵלָה לְרַב ? שִׁלְחוּ אֶת הַשְּׁאֵלָה לָאֲתָר("צוּר קֶשֶׁר"- בְּצַד שְׂמֹאל) וְהַשְּׁאֵלָה תַּעֲבֹר לָרַב  תְּשׁוּבָה תְּקַבְּלוּ בַּפְּרָטִי וְגַם תַּעֲלֶה לַאֲתָר

האם מותר לברך את "ברכת האילנות" לאחר חודש ניסן ? להלכה ולמעשה

תשובה:

בס"ד

מותך לברך.

מרן הרב עוזיאל סובר שאין קשר לחודש ניסן.
(עיין בשו"ת 'משפטי עזיאל' חלק א', סימן ו, עמוד כ"ג).

בברכה,

הרב משה אלחרר
רב עיה"ק שלומי תוובב"א

כבוד הרב, אם חיבור מדולדל אינו חיבור, האם יהיה מותר בשבת להסיר ציפורן שנגזרה ברובה? חזקו ואמצו

בס"ד

כן.

בברכה,
הרב משה אלחרר
רב עיה"ק שלומי תוובב"א


האם מותר להתחתן ביום רביעי בלילה - בערב י"ז בתמוז ?

תשובה:

בס"ד

כן.

ועיין בשו"ת אגרות משה לרב משה פיינשטין זצ"ל על כך.

בברכה,

הרב משה אלחרר,
רב עיה"ק שלומי תוובב"א

האם..

בס"ד