תשועת עולמים - גיליון מספר 4, פרשת פִּנְחָס

-דבר תורה לפרשת פִּנְחָס תשפ"ג- - הפטרת פרשת פִּנְחָס - 

 הכל מתהפך לטובה בדורנו, אין יותר את המושג עין הרע 

פרשת פִּנְחָס הינה השבת הראשונה מתוך 3 השבועות הנקראות בפי חכמים במדרש "תלתא דפורענותא". 

בדרך כלל ההפטרה הינה מעין הפרשה, אך משבת זו כלל זה משתנה למשך 10 הפטרות.  

כן כתוב בשולחן ערוך, בחלק אורח חיים, סימן תכ"ח סעיף ח' :

 "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין ג' דפורענותא, ז' דנחמתא, תרתי דתיובתא". 

הראשונה מ-3 ההפטרות של הפורענות הינה הפטרת השבת, מספר ירמיהו פרק א'.

 רבנו הרמב"ם לא הביא את דברי מדרש הפסיקתא לגבי הפטרות הפורענות.              

 אך הביא שיש מנהג לגבי 7 שבועות הנחמה.  

הפטרת דברי ירמיהו מתחילה מהפרק הראשון של ספר נביא החורבן, ירמיהו הנביא.                                                                                                                    

מטרות הפטרות אלו, בתקופה זו, הינה להכין אותנו לקראת הבנה עמוקה של חורבן בתי המקדש, בתשעה באב.                               בנוסף, להכיר שמתוך חורבן בתי המקדש הגיע חורבנו של עם ישראל. ומטרה נוספת, שמתוך העיון בדברי הנביאים, נלמד לתקן את הטעון תיקון, כדי לזכות לבניין המקדש וגאולתם הניצחית והשלמה של עם ישראל.  בהמשך לעיונים בהפטרות השונות, למדנו פעמים רבות שבדורנו הכל התהפך ומתהפך מרעה לטובה.                                                                                                                  

למשל, בהפטרה של פרשת בלק למדנו, למרות שלמעלה מ-3000 שנה ברכותיו של בלעם היו קללות לעם ישראל, בדורנו הכל התהפך לטובה. 

התהפכות זו מתבטאת בכך, שכל הקללות מתהפכות לברכות גדולות מאוד, טיפין טיפין, בצורה הדרגתית. 

החל עידן הניסים הגדולים לעם ישראל ועידן נקמת ה' באומות העולם.    

מתוך כך נעיין בפסוק האחרון של הפטרת השבת הראשונה של הפורענות, ונלמד כיצד מתהפכים הדברים לטובה גם בתחום הפרטי.   "קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה' רֵאשִׁית תְּבוּאָתֹה כָּל אֹכְלָיו יֶאְשָׁמוּ רָעָה תָּבֹא אֲלֵיהֶם נְאֻם ה'"(ירמיהו, פרק ב', פסוק ג'). 

 לעומת צרות העין והמבט בעין רעה בין איש לרעהו וחורבן בתי המקדש, יש כאן בשורה גדולה מאוד. 

 מרן הגאון הקדוש הרב דוד בן שמעון זצ"ל, היה מחלוצי ההתיישבות הראשונה ביפו. הרב הגיע לארץ הקודש עם כל ישיבתו מהעיר רבאט שבמרוקו, עשרות שנים לפני מה שנקרא בטעות "העלייה הראשונה". 

רב גדול זה כותב ספר מופלא שבמופלאים, "שער החצר", שבו 613 הבדלים ושבחים של ארץ ישראל לעומת כל אר הארצות. רבינו זצוק"ל בסימן ה-168 (קס"ח) מתוך 613 הסימנים כותב, שבשילוב של ארץ ישראל, שהינה ארץ הקודש, עם עַם הקודש שנמצא בה, עין הרע של אומות העולם לא שולט. 

 ובלשונו של הרב : "בעניני המשכן שהיה קודש אין כוח לעין הרע להידבק שם מפני מורא הקדושה. בורח הוא כבריחה מהאש. וזה מה שאומר הנביא (בהפטרה שלנו של השבת) " קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה' רֵאשִׁית תְּבוּאָתֹה כָּל אֹכְלָיו יֶאְשָׁמוּ רָעָה תָּבֹא אֲלֵיהֶם נְאֻם ה'". הפירוש, "קודש ישראל לה'"- מכיוון שהם קודש "רעה תבוא אליהם"- לאומות העולם. ואפילו אם יסתכלו אומות העולם בעין רעה, העין הרעה תבוא עליהם בנאום ה' וגזרתו, יען שבדבר של קדושה אין יכולת בעין רעה לשלוט שם. שבדבר של קדושה אין פחד מעין הרע". 

בעצם הרב כותב בספרו, שעינם הרעה של אומות העולם וכל תוכניותיהם יתהפכו עליהם.  מדהים שדווקא בתקופה של הפורענות, בשנה שעברה בתשעה באב, היה המבצע המדהים "עלות השחר" שבוצעו בו סיכולים ממוקדים מדהימים.                                      

 אף השנה, ממש סמוך לי"ז בתמוז, שלכאורה תקופת פורענות, רואים ניסים מופלאים במבצע הגדול בג'נין. 1000 חיילים נכנסים לג'נין ועם כל הצער הגדול על הצרה הגדולה של אבידת חיילנו היקר, עדיין יחסית למה שהיה בכל הדורות הקודמים, זה ממש כאין ואפס.

 ההסבר לתופעה זו הוא שנאמר על ארץ ישראל : "אֶרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ דֹּרֵשׁ אֹתָהּ תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱלֹהֶיךָ בָּהּ מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה"(דברים, פרק י"א, פסוק י"ב).

 אם עיני ה', כביכול, נמצאים בה כל שנייה ושנייה במשך כל ימות השנה, איך יכול להיות שיהיה כוח לעין אחרת לגרום נזק לאחרים?     

 המחשבה, שחס וחלילה, כאילו ריבונו של עולם יצא "לפנסיה מוקדמת" והעיניים של אחרים הן המנהלות את העולם, היא כמעט כפירה. 

 מי שקשה לו לעכל את הדברים המופלאים הללו של שער החצר, שנכתבו למעלה ממאה חמישים שנה, אני אצטט חכם גדול נוסף מחכמי מרוקו, בן דורנו, שעלה לגינזי מרומים בדיוק לפני עשרים שנה. רבה של ירושלים, מרן הגאון הרב שלום משאש זצ"ל, והוא כותב את הדברים הבאים בכמה מקומות בספריו. 

וזו לשונו,  "והפרוש האמיתי והנכון (זאת אומרת, ישנם פירושים אחרים, אבל הם לא נכונים) בדברי חכמינו זיכרונם לברכה (תלמוד בבלי בבא מציעא דף ק"ז עמוד א') "תשעים ותשעה בעין הרע ואחד בדרך ארץ" אין זה כפשוטו שמתים מחמת שהטילו בהם עין הרע. אלא נהפוך הוא, שמתו בשביל שהם הטילו עין הרע באחרים"(מתוך "שמש ומגן", חלק ב', עמוד שכו).

 במילים אחרות, הרב אומר, כל דברי הגמרא מבטאים מידה כנגד מידה.            

אם יש לך עין טובה, הקב"ה יגן עליך מפני עין הרע. אם אין לך עין טובה ויש לך עין הרע, הקב"ה יגלגל אליך מידה כנגד מידה. 

אם יש לך רוע, הקב"ה יחזיר לך כפלי כפליים של רוע.

 במילים אחרות, את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" צריך לקרוא אותו ככה: "ואהבת לרעך. כמוך אני ה'". 

כמוך- לפי הדרגה של העין טובה שלך או לפי הדרגה של השמירה על כבודו של הזולת, אמר ה'- כמוך אני אתנהג. 

 למי שגם רעיון זה לבדו קשה לו ולא מספיק לו, יש להבין שיש לנו כאן שני חכמי מרוקו, בהפרש של למעלה ממאה שנים, המגיעים לאותה מסקנה.                         

 אין יותר כוח לעין הרע של אנשים אחרים עלינו.                                                        

   ובוודאי אין לה כוח בארץ ישראל, שיש בה קדושה מיוחדת, השגחה אלוהית מיוחדת ויש בה עם קדוש ומיוחד. 

אולי בגלל זה חכמי מרוקו וחלק גדול מיהודי מרוקו כמעט ולא מאמינים שיש כוח של עין הרע של אחרים עלינו, ובמיוחד למי שיש לו עין טובה. אם גם הצירוף של 2 ענקים אילו לא מספיק, נצרף ל-2 חכמים אלו חכם שלישי. 

 ענק שבענקים, רבו של רבינו הרמח"ל בתורת הקבלה בתחילת דרכו, הרב משה דוד וואלי זצוק"ל, מגדולי וגאוני חכמי איטליה שחי לפני למעלה מ-250 שנה. הרב כותב באחד מספריו, ב"ספר הליקוטים" את הדברים הבאים:                                 

  "וזהו עניין אומרם ז"ל ש"ממאה אנשים תשעים ותשעה מתים בעין הרע ואחד בדרך ארץ", ואם תחשוב שהרצון של חכמים להסביר לנו שמדובר על עין הרע של אנשים, נראה שהוא דבר רחוק מן האמת (ממש כמעט מילה ומילה 250 שנה אחר כך בלשונו של הרב שלום משאש זצ"ל), שהרי איך אפשר שיניח הבורא כוח גדול כזה לעין הרע האנושי ויהיו הכל נמסרים למיתה בלי עוון ואשמה, חלילה לאל מרשע ושדי מעוולולכן יזהר האדם להתרחק מן הרע ולא יהיה גורם רעה לעצמו". 

פשוט מדהים, הרב משה דוד וואלי, הרב שלום משאש ו"שער החצר"(הצוף דב"ש – רבנו הרב דוד בן שמעון ע"ה) אומרים, אם יש לך עין טובה גדולה תקבל מידה כנגד מידה, ואם יש לך עין רעה ואתה עושה רע, הקב"ה יחזיר לך כפלי כפליים של רוע. 

 הכל בהתאם למעשים של האדם. שלושה חכמים - החוט המשולש לא ינתק. 

 ברוך ה' שאנחנו זוכים לראות עין בעין חסד ה' גדול עלינו, כדברי הפסוק, לקראת סוף ההפטרה :  "הָלֹךְ וְקָרָאתָ בְאָזְנֵי יְרוּשָׁלִַם לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה"(ירמיהו, פרק ב', פסוק ב'). 

ולא רק במדבר אלא במשך אלפי שנים שהלכנו אחרי הקב"ה במסירות נפש, לעם ישראל, לארץ ישראל.                                                                                                              

 זה יגביר עלינו את חסד נעורינו לגאולה שלישית נצחית, שלעולם אין אחריה חורבן, בחסד וברחמים גדולים אמן כן יהי רצון. 


שבת שלום ומבורך ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

החכמתם ? התחברתם יותר לתהליכי הנצח שבדורנו ? רוצים לקבל באופן קבוע למייל את הדבר תורה לפרשת השבוע ביום שישי ?
שלחו למערכת הגיליון למייל "צרף" : tshotholmim@gmail.com 
לקבלת שאר הגיליונות וכן תכנים רבים נוספים של הרב, חפשו בגוגל "הרב משה אלחרר" ולאתר באנגלית, חפשו : Rabbi Moshe Elharar"".