"תשועת עולמים" - גיליון מספר 1, פרשת קֹרַח

"תשועת עולמים" – גיליון מספר 1, פרשת קֹרַח

גיליון דברי תורה לפרשיות השבוע על הגאולה הנצחית שאנחנו נמצאים בה בדורנו, בדרכם של רבותנו הגאונים, חכמי צפון אפריקה וספרד בדור האחרון. 

ובראשם מרן הראשל"צ הרב בן-ציון מאיר חי עזיאל זצוקללה"ה. 


מאת : הגאון הרב משה אלחרר שליט"א, רבה של העיר שלומי ת"ו 


 הפטרת פרשת קרח - הבטחתו של הקב"ה על נצחיותה של המלכות החמישית בדורנו היא מדינת ישראל יע"א 

הקשר בין הפרשה לבין ההפטרה בולט ביותר. 

בפרשה קמים קורח ועדתו מתגרים וחולקים על המנהיגות ועל ההנהגה של משה רבנו ואהרון הכהן. 

חולקים עליהם ומסרבים לקבל את מרותם. 

וזאת למרות שמדובר בהנהגה שנתמנתה בציווי אלוהי ומנהיגים נקיי כפיים וברי לבב.

 עד כדי כך שמשה רבנו מעיד על עצמו, "לֹא חֲמוֹר אֶחָד מֵהֶם נָשָׂאתִי"(במדבר טז, טו) - מעולם לא לקחתי אפילו לא רכב מהמינהל הרכב הממשלתי

ק"ו שלא קבלתי מכם שום טובות הנאה מכל סוג שהוא. 

וכך גם בהפטרה, שמואל הנביא מעיד על עצמו, "אֶת שׁוֹר מִי לָקַחְתִּי וַחֲמוֹר מִי לָקַחְתִּי"(שמואל א, יב, ג). 

וכך גם בדורנו הראשון לציון, הראשון במדינת ישראל, מרן הרב עוזיאל, שמציעים לו כסף רב לכהן ברבנות סלוניקי אחת הקהילות הספרדיות העשירות הגדולות ביותר שהיו בעולם, עונה להם הרב עוזיאל תשובה מדהימה, "הכסף והכבוד אינם תופסים אצלי שום מקום". 

ההפטרה מתחילה בפסוק, "וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל הָעָם לְכוּ וְנֵלְכָה הַגִּלְגָּל וּנְחַדֵּשׁ שָׁם הַמְּלוּכָה"(שמואל א, יא, יד) ואחרי המלכתו של שאול המלך שמואל מוכיח ומזכיר לישראל את היסטורית המלוכה שהייתה עד היום, בדמות המנהיגים ביציאת מצרים, משה ואהרון, המלכים מאומות העולם שנלחמו בישראל והשופטים שהעמיד להם עד המלכתו של שאול המלך. 

ובפרק יב', פסוק יב' בא פסוק מפתיע ביותר, "וַתִּרְאוּ כִּי נָחָשׁ מֶלֶךְ בְּנֵי עַמּוֹן בָּא עֲלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ לִי לֹא כִּי מֶלֶךְ יִמְלֹךְ עָלֵינוּ וַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם מַלְכְּכֶם".

 מה משמעות ההדגשה שהנביא שמואל אומר להם ש"וַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם" - הוא הוא "מַלְכְּכֶם" ? למה נבחר להדגיש דווקא את נחש מלך בני עמון מכל המלכים, מכל אלו שבאו על ישראל ? וכאן באו הרמזים לחידוש המלכות החמישית הנצחית בדורנו. 

לפי הכלל הגדול שכל דברי נביאי האמת והצדק הם: עבר הווה ועתיד. שמואל הנביא אומר, דעו לכם! "יהוָה אֱלֹהֵיכֶם מַלְכְּכֶם"!. 

פירושו, שהמלך העליון בכבודו ובעצמו ולא באמצעות שליחים, יתעורר בגבורה אלוהית עליונה להכניע את כל המלכים העומדים נגדכם.

 לכל מלך ושר בארץ יש לו את השורש הרוחני העליון שבשמיים. 

שהקב"ה בכבודו ובעצמו מחליט להתערב להכניע את הנחש העליון - כל אומות העולם המפריעים לישראל - שהם הנחשים המופיעים עלי אדמות - יתמוטטו בדרך פלאית.

 והעזר האלוהי שיהיה לעם ישראל במלכות החמישית הזאת היא פלא גדול, בכל התחומים, במדע, בטכנולוגיה, בחקלאות, בכלכלה, ברוחניות, בתורה, ממש ממש בכל התחומים. 

הרב משה דוד וואלי ע"ה על ספר תהילים, מסביר את המשמעות העמוקה של התערבות אלוהית עליונה. על ספר תהלים פרק ע"ב פסוק יח'.

 דברי הרב: "כי הכל יהיה וודאי דרך נס ופלא ולא בדרך הטבע וזהו הטעם לעניין אומרו בסמוך "ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו". (מה פירוש לבדו?) דע, כי סוד העניין הוא כי בגלות כל הניסים שעושה ה' יתברך לישראל הם על ידי משרתיו עושי דברו כמו שמצינו בגלות בבל שהציל את חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש על ידי מלאך וכן דניאל מגוב האריות על ידי מלאך וכן בגלות אדום כמה ניסים עושה הקדוש ברוך הוא למייחלים לחסדו וכולם על ידי מלאך כי הוא עת הסתרת פנים שפועל ישועות על ידי ציווי. 

אבל בזמן הגאולה "ונגלה כבוד ה'" וכל הניסים והנפלאות ייעשם בכבודו ובעצמו.

 (וזה מה שכתוב פה בתהלים פרק ע"ב פסוק י"ח) "עושה נפלאות לבדו" (כמו שאמר הנביא ישעיה פרק ב') "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא" בכל האורות של בחינת הגדלות ועל ידי גילוי האורות הגדולים והמגולים יעשה נפלאות לבדו". עכ"ל.

 מדהים! פסקה מדהימה! 

במילים אחרות, עד לפני 75 שנים הייתה הנהגה אחרת, ומאז יש הנהגה אלוהית עליונה. 

בדבריו של רשב"י זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן, יתבארו הדברים בצורה מופלאה מאוד. 

בזֹהַר הקדוש פרשת וירא דף קי"ט ע"א ישנה שורה מדהימה. "ויזדווגון(יתחברו) כולהון עממיא על ברתיה דיעקב(הכוונה, על עם ישראל) לאדחיה לה מעלמא(להדיח אותם מן העולם, ח"ו) ועל ההוא זימנא(ועל אותו העת) כתיב "וְעֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ"(ירמיהו פרק ל', פסוק ז'). 

בכל גרסאות הזֹהַר הקדוש, ללא יוצא מן הכלל, הגירסא היא "ויזדווגון כולהון עממיא" העמים יתאספו, התאספות פיזית כדי להדיח את ישראל מן העולם, ח"ו.

 הרב משה קורדובירו(הרמ"ק) ע"ה, רבו של האריז"ל בתחילת דרכו וראשון הכותבים פירוש על הזֹהַר בעולם, משנה מילה אחת בלבד בזֹהַר, הוא מוסיף, הפלא ופלא, במקום "ויזדווגון" הגירסא בזֹהַר של "אור יקר" הכרך החמישי עמוד נ"ה, הוא, "ויזדמנון", שזה שינוי מהותי מהקצה לקצה. 

"ויזדמנון" הוא לא התארגנות פיזית, אלא, פגישות מזדמנות, שיחות משותפות, כיצד להדיח את עם ישראל מן העולם, ח"ו. 

והרמ"ק מוסיף ביאור, "שיעשו עצת שלום ביניהם ויתהפכו לישראל להשמיד(את ישראל) מפני שהקימו להם מלכות ותהיה עת צרה ליעקב, אמנם לא יבואו לשבר, אלא "וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ". 

רשב"י ע"ה חי לפני למעלה מ 1800 שנים. הרמ"ק ע"ה חי לפני כ 500 שנים.

 והפעם הראשונה שקמה מלכות מאז רשב"י והרמ"ק עליהם השלום והברכה זה בדורנו. לפני 75 שנים. 

וארבעת המילים המדהימות הללו של הרמ"ק, "מפני שהקימו להם מלכות", המה מסבירות את הסיבה של רדיפת האומות את ישראל בבחינת מה שאמר שמואל הנביא בפסוק הראשון של ההפטרה, "לְכוּ וְנֵלְכָה הַגִּלְגָּל וּנְחַדֵּשׁ שָׁם הַמְּלוּכָה"(שמואל א, יא, יד). 

ובלשון דורנו, קליפת הגִּלגל, פירושו שהקב"ה בכבודו ובעצמו "יגלגל אותם מכל המדרגות", את אומות העולם המפריעים לעם ישראל לחדש את המלוכה.

 ולא פחות מדהים מפירושו של הרמ"ק, הוא השינוי במילה אחת של דברי הזֹהַר הקדוש במקום "ויזדווגון" שפירושו חיבור פיזי, ל"ויזדמנון", פגישות ושיחות מזדמנות. 

וזה בדיוק, בדיוק, מה שקורה בדורנו. 

ואחרי הסברו של הרמ"ק בזֹהַר הקדוש שאמנם יהיו צרות אבל לעולם לא יהיה שבר וזה למרות עצת השלום שבניהם.

 ולמרות שהעולם הנוצרי והמוסלמי בחלקו הגדול יתהפכו על ישראל להשמיד. וההבטחה : "וְעֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ". 

אחרי כל זה הפסוק האחרון בהפטרה שלנו, של השבת פרשת קורח, מקבל משמעות אחרת לחלוטין. 

בעידן של הגאולה השלישית שלעולם, לעולם, לא יהיה אחריה חורבן, ובעידן המלכות החמישית אחרי ארבע גלויות שהם ארבע מלכויות, וכך אנו מסיימים את ההפטרה, "כִּי לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה אֶת עַמּוֹ בַּעֲבוּר שְׁמוֹ הַגָּדוֹל כִּי הוֹאִיל יְהוָה לַעֲשׂוֹת אֶתְכֶם לוֹ לְעָם"(שמואל א, יב, כב).    

שבת שלום ומבורך ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 החכמתם ? התחברתם יותר לתהליכי הנצח שבדורונו ? רוצים לקבל באופן קבוע למייל את הדבר תורה לפרשת השבוע ביום שישי ?
שלחו למערכת הגיליון למייל "צרף" : tshotholmim@gmail.com
(כל הזכויות שמורות לגאון הרב משה אלחרר שליט"א)